مقلات

مهندسی چوب و فرآورده های مرکب چوبی

Flexural Properties of Laminated Veneer Lumber Manufactured From Ultrasonically Rated Red Maple Veneer
633.03 KB PDF
information sheet Structural Materials
124.26 KB PDF
Laminated veneer lumber (LVL) bulletin
1.12 MB PDF
Laminated Veneer Lumber
1.1 MB PDF
MECHANICAL PROPERTIES OF LAMINATED VENEER LUMBER (LVL)
363.01 KB PDF
North American laminated veneer lumber
1.53 MB PDF
Properties of laminated veneer lumber (LVL)made
340.26 KB PDF
Building blocks
362.78 KB PDF
Commercial Lumber, Round Timbers, and Ties
1.06 MB PDF
Machine Grading of Lumber
6.91 MB PDF
Stress Grades and Design Properties for Lumber, Round Timber, and Ties
1017.32 KB PDF
سیستم‌های درجه‌بندی گرده بینه و الوار پهن برگان و بررسی رابطه بین آنها
495.4 KB PDF
با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما