مقلات

مهندسی خمیر کاغذ و کاغذ سازی

Pulping Chemistry and Technology
527.46 KB PDF
The Papermaking Process
527.46 KB PDF

مهندسی خمیر کاغذ و کاغذ سازی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما