بانک اطلاعات

بانک اطلاعات

این نشریه از سال 1375 توسط موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور منتشر شده است. این نشریه بر اساس نامه شماره 237/3 مورخه 19/01/1386 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی - پژوهشی است. در حال حاضر این نشریه به‌صورت فصلنامه منتشر می‌شود.

آدرس اینترنتی نشریه: https://ijwpr.areeo.ac.ir/

با بیش از 10 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما