بانک اطلاعات

بانک اطلاعات

نشریه جنگل و فرآورده‌های چوبی با داشتن درجه اعتبار علمی – پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به شکل فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می‌­شود. هم اکنون این مجله با سال‌ها سابقه انتشار منظم دارای اعتبار ویژه‌ای در بین مجلات منتشر شده در زمینه جنگل و چوب است. نشریه جنگل و فرآورده‌های چوبی با داشتن هیئت تحریریۀ شناخته شدۀ ملی متشکل از اساتید ایرانی بنام دانشگاه‌های داخل، یک مجلۀ معتبر علمی به شمار می‌رود. به منظور معرفی نشریۀ جنگل و فرآورده‌های چوبی به مجامع بین المللی از نخستین شماره آن، ضمن درج مطالب روی جلد در پشت جلد به انگلیسی، چکیدۀ مقالات مندرج در هر شماره نیز به زبان انگلیسی چاپ می‌شود.

آدرس اینترنتی نشریه: https://jfwp.ut.ac.ir/

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما