اخبار

استفاده از لایه نازک چوب برای تبدیل آب شور به آب قابل آشامیدن

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما