پروژه‌ها

مقوای کنگره‌ای-تعیین جرم پایه کاغذهای تشکیل دهنده پس از جداشدن از یکدیگر-روش آزمون

مقوای کنگره‌ای-تعیین جرم پایه کاغذهای تشکیل دهنده پس از جداشدن از یکدیگر-روش آزمون

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما