پروژه‌ها

کاغذ- الزام‌های ثبات کاغذ برای کاربردهای عمومی گرافیک

کاغذ- الزام‌های ثبات کاغذ برای کاربردهای عمومی گرافیک

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما