پروژه‌ها

خمیرکاغذ – تهیه ورق‌های کاغذ آزمایشگاهی برای آزمون فیزیکی قسمت سوم: دستگاه‌های ورق‌ساز متداول و راپیدکوتن با سیستم بسته آب

خمیرکاغذ – تهیه ورق‌های کاغذ آزمایشگاهی برای آزمون فیزیکی قسمت سوم: دستگاه‌های ورق‌ساز متداول و راپیدکوتن با سیستم بسته آب

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما