پروژه‌ها

کاغذ و مقوا- تعیین رنگ توسط انعکاس نور پخش شده قسمت 2: شرایط روشنایی روز در محیط بیرونی

کاغذ و مقوا- تعیین رنگ توسط انعکاس نور پخش شده قسمت 2: شرایط روشنایی روز در محیط بیرونی

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما