پروژه‌ها

خميركاغذ- تعيين طول الياف با استفاده از روش تجزيه نوري خودكار قسمت اول: روش نور قطبي (پلاريزه)- روش آزمون

خميركاغذ- تعيين طول الياف با استفاده از روش تجزيه نوري خودكار قسمت اول: روش نور قطبي (پلاريزه)- روش آزمون

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما