پروژه‌ها

خمير کاغذ – ورق‌های آزمایشگاهی- تعیین خواص فیزیکی-روش آزمون

خمير کاغذ – ورق‌های آزمایشگاهی- تعیین خواص فیزیکی-روش آزمون

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما