پروژه‌ها

مقوای کنگره‌ای – تعیین جرم پایه کاغذهای تشکیل دهنده پس از جدا شدن از یکدیگر – روش آزمون

مقوای کنگره‌ای – تعیین جرم پایه کاغذهای تشکیل دهنده پس از جدا شدن از یکدیگر – روش آزمون

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما