پروژه‌ها

خميركاغذ- تعیین میزان نگهداری آب- روش آزمون

خميركاغذ- تعیین میزان نگهداری آب- روش آزمون

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما