پروژه‌ها

کاغذ و مقوا- تعیین ویژگی‌های کششی- قسمت 3: روش سرعت ثابت ازدیاد طول (100 ملی¬متر در دقیقه)- روش آزمون

کاغذ و مقوا- تعیین ویژگی‌های کششی- قسمت 3: روش سرعت ثابت ازدیاد طول (100 ملی¬متر در دقیقه)- روش آزمون

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما