پروژه‌ها

کاغذ، مقوا و خمیر کاغذ -شناسایی گیاهان غیر چوبی به کمک الیاف آنها-روش آزمون

کاغذ، مقوا و خمیر کاغذ -شناسایی گیاهان غیر چوبی به کمک الیاف آنها-روش آزمون

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما