پروژه‌ها

کاغذ و مقوا- تعیین مقاومت به کنده شدن – روش تسریع در سرعت با استفاده از دستگاه IGT (نوع الکتریکی)- روش آزمون

کاغذ و مقوا- تعیین مقاومت به کنده شدن – روش تسریع در سرعت با استفاده از دستگاه IGT (نوع الکتریکی)- روش آزمون

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما