پروژه‌ها

چوب – اوراق فشرده چوبی– تخته¬خرده¬چوب – ویژگی‌ها

چوب – اوراق فشرده چوبی– تخته¬خرده¬چوب – ویژگی‌ها

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما