پروژه‌ها

تعیین قابلیت آبگیری خمیرکاغذ-قسمت 2: اندازه¬گیری درجه روانی به روش استاندارد کانادایی (CSF- روش آزمون

تعیین قابلیت آبگیری خمیرکاغذ-قسمت 2: اندازه¬گیری درجه روانی به روش استاندارد کانادایی (CSF- روش آزمون

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما