پروژه‌ها

کاغذ و مقوا- آزمون لوله‌های میانی قسمت 5: تعیین مشخصات چرخش حول محور

کاغذ و مقوا- آزمون لوله‌های میانی قسمت 5: تعیین مشخصات چرخش حول محور

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما