پروژه‌ها

خمیرکاغذ- تخمین لکه و تراشه‌ها قسمت 3: بازرسی مشاهده‌ای نور بازتاب شده با استفاده از روش سطح سیاه معادل

خمیرکاغذ- تخمین لکه و تراشه‌ها قسمت 3: بازرسی مشاهده‌ای نور بازتاب شده با استفاده از روش سطح سیاه معادل

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما