پروژه‌ها

پوشش‌های دیواری رولی- تعیین ابعاد، بررسی مستقیم و موازی بودن لبه‌ها، قابلیت تمیز شدن و شستشو- روش آزمون

پوشش‌های دیواری رولی- تعیین ابعاد، بررسی مستقیم و موازی بودن لبه‌ها، قابلیت تمیز شدن و شستشو- روش آزمون

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما