پروژه‌ها

بازرسی دستگاهی به وسیله نور بازتاب شده با استفاده از روش سطح سیاه معادل

بازرسی دستگاهی به وسیله نور بازتاب شده با استفاده از روش سطح سیاه معادل

این استاندارد در سال 1397 در سیصد و هفتادمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد چوب و فرآوردههای چوبی، سلولزی و کاغذ تصویب شد.

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما