پروژه‌ها

مواد ورقه‌ای تعیین مقدار عبوردهی بخار آب - روش وزن سنجی (بشقابی)

مواد ورقه‌ای تعیین مقدار عبوردهی بخار آب - روش وزن سنجی (بشقابی)

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما