پروژه‌ها

کاغذ و مقوا- تسریع در کهنه شدن قسمت پنجم: واقع شدن در دمای 100 درجه سلسیوس- روش آزمون

کاغذ و مقوا- تسریع در کهنه شدن قسمت پنجم: واقع شدن در دمای 100 درجه سلسیوس- روش آزمون

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما