پروژه‌ها

کاغذ و مقوا- تعیین رنگ توسط انعکاس نور پخش شده قسمت 3: شرایط روشنایی در محیط داخلی

کاغذ و مقوا- تعیین رنگ توسط انعکاس نور پخش شده قسمت 3: شرایط روشنایی در محیط داخلی

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما