پروژه‌ها

خمیرکاغذ – کاغذ و مقوا-مقررات مربوط به اندازه‌گیری تجزیه تصاویر

خمیرکاغذ – کاغذ و مقوا-مقررات مربوط به اندازه‌گیری تجزیه تصاویر

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما