پروژه‌ها

خميركاغذ- تعيين طول الياف با استفاده از روش تجزيه نوري خودكار قسمت دوم: روش نور غير قطبي (غير پلاريزه)-روش آزمون

خميركاغذ- تعيين طول الياف با استفاده از روش تجزيه نوري خودكار قسمت دوم: روش نور غير قطبي (غير پلاريزه)-روش آزمون

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما