پروژه‌ها

کاغذ و مقوا- تسریع در کهنه شدن قسمت 6: واقع شدن در معرض آلودگی جوی (دی اکسید نیتروژن)- روش آزمون

کاغذ و مقوا- تسریع در کهنه شدن قسمت 6: واقع شدن در معرض آلودگی جوی (دی اکسید نیتروژن)- روش آزمون

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما