پروژه‌ها

فن‌آوری گرافیک – تعیین ارتباط ویژگی‌های کاغذهای گرافیک

فن‌آوری گرافیک – تعیین ارتباط ویژگی‌های کاغذهای گرافیک

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما