پروژه‌ها

کاغذ و مقوا- تعیین رنگ توسط انعکاس نور پخش شده قسمت 1: شرایط روشنایی روز در محیط بسته

کاغذ و مقوا- تعیین رنگ توسط انعکاس نور پخش شده قسمت 1: شرایط روشنایی روز در محیط بسته

پروژه‌های علمی

با بیش از 13 سال تجربه

مشاوره و تأمین مواد و تجهیزات صنایع چوب و کاغذ

02632549610
تماس با ما